Behandlingsformer

Individuel terapi

Intim og udviklende samtale i et fortroligt rum, hvor du uden at blive dømt kan tale om din sorg, din frygt og dine vildeste visioner.

Parterapi

Bag enhver konflikt ligger et uopfyldt behov. I parterapi danner vi en tryg ramme, hvor behov kan udtrykkes og kommunikationen forbedres.

Forældre-rådgivning

Professionel sparring til at håndtere udfordringer i forældreskabet.

Teenagecoaching

Samtaleforløb hvor den unge selv sætter mål og dagsorden, og hvor jeg som coach støtter og styrker de konstruktive identitetsskabende bevægelser.

Gruppeterapi for særligt sensitive

Mange tror, at de er alene i verden med deres problemer. Her vil du opleve et fællesskab med andre, og vi vil sammen udvikle redskaber/strategier til at håndtere udfordringerne som sensitiv i en overstimulerende verden.

Terapi i naturen

For mange mennesker er det lettere at komme i kontakt med det indre – og at sætte ord på oplevelser og konflikter – når de befinder sig ude i naturen og er i fysisk bevægelse. Derfor tilbyder jeg samtaleterapi under gåture i Hareskoven.

Blueprint coachingforløb

Et intensivt selvudviklingsforløb over tre måneder, der skaber dybe forandringer i din oplevelse af dig selv og verden.